Hva er klima?

Publisert 21. oktober 2021 Endret 09. juli 2024

Du har sannsynligvis hørt snakk om klima og at det endrer seg. Men hva betyr egentlig klima?

Klima

Klima er gjennomsnittsværet over tid, altså hvordan været er over en tidsperiode, gjerne på flere år. Været er hvordan temperaturen, nedbøren og vinden er på et sted til enhver tid. Når man snakker om at klimaet endrer seg, handler det altså ikke om at det en dag er mye varmere enn vanlig, men at man ser en trend i hvordan været forandrer seg over tid.  

Hvordan klimaet er på et område avhenger blant annet av solinnstråling, havstrømmer og nærhet til hav. Solas innstråling er viktigst, og derfor kan hver av jordas halvkuler deles inn i tre klimasoner, avhengig av breddegrad: tropisk klima, temperert klima og polarklima. Det tropiske klima er nærmest ekvator og har ikke vinter. Deretter kommer temperert klima, som både har vinter og sommer. Polene og området rundt har polarklima, som er uten sommer.

Forskjellen på klima og miljø

Ordene “klima” og “miljø” brukes ofte sammen, men hva er egentlig forskjellen på dem? Miljø er en fellesbetegnelse for alt som omgir oss. Mange tenker på naturen når de hører ordet “miljø”, spesielt når begrepet brukes i sammenheng med klima. Men miljø er også omgivelsene til oss mennesker. Klima er en del av miljøet, men ikke alt i miljøet er en del av klimaet. For eksempel er plast i havet et miljøproblem. At plast havner i havet påvirker derimot ikke klimaet og er av den grunn ikke et klimaproblem. Utslipp av drivhusgasser er et klimaproblem fordi det påvirker klimaet. Klimaendringer påvirker miljøet, for eksempel ved at det blir mer ekstremvær. Dermed er et klimaproblem også et miljøproblem. 

Norge har et mildere klima enn hva breddegraden tilsier, noe Golfstrømmen har mye av æren for. Golfstrømmen er en havstrøm som frakter varmt vann fra sørligere områder opp til Norskekysten.

Norge har polart klima på Svalbard, ved kysten av Finnmark og i fjellet. Resten av landet har temperert klima. 

Klima i Norge

Hvordan blir klimaet i Norge i fremtiden? Det har allerede blitt varmere, og temperaturøkningen vil fortsette. Dette kalles global oppvarming, og du kan lese mer om det her. På Svalbard vil oppvarmingen foregå raskere enn på fastlandet, og havisen vil minke og bli tynnere. Nedbøren har også økt og vil fremdeles øke, noe som medfører hyppigere flommer og skred.

 

Kilder

Dannevig, Petter; Harstveit, Knut. (2020, 23. oktober). klima i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 29. august 2021 fra https://snl.no/klima

Bjerknessenteret (2015, 1. mai). Golfstrømmen. Hentet 1.september 2021 fra https://www.bjerknes.uib.no/artikler/fns-klimapanel/golfstrommen

Dannevig, Petter; Harstveit, Knut. 2021, 19. mars). klima i Norge i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 1.september 2021 fra https://snl.no/klima_i_Norge

Miljødirektoratet (2021, 18. januar).  Klimaendringer i Norge. Hentet 1.september 2021 fra https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/klimaendringer-i-norge/ Skrevet av

Johanna Toutain

Tidligere redaksjonsmedlem