Foredrag

Vi tilbyr to foredrag; ett for ungdomsskoler og ett for videregående skoler. Begge foredragene varer i omtrent 45 minutter og inneholder både presentasjon av fagstoff og interaktive aktiviteter. Foredragene er laget av ungdom med annen ungdom i tankene. Vi forsøker alltid å forbedre foredragene våre, så de er i kontinuerlig utvikling.
 
Foredraget for ungdomsskolen gir en innføring i klima og klimaendringer. Det tar for seg årsaker, konsekvenser og løsninger på klimakrisa. Det legges vekt på tiltak som er relevante for ungdommer. Det stilles interaktive spørsmål underveis og elevene får minst to diskusjonsoppgaver i løpet av økten.
 
For videregående skoler har vi utviklet et foredrag om energiomstilling, med fokus på energisystemet i Trøndelag. Hvorfor trenger vi energiomstilling og hvordan skal det skje? Noen av temaene er klimagassutslipp, elektrifisering, energikilder og energieffektivisering. Både utfordringer og løsninger rundt energiomstilling blir tatt opp. Etter omtrent 30 minutter med foredrag har vi en interaktiv diskusjonsdel. Vi har også muligheten til å holde et foredrag om klima og klimaendringer for videregående, men som går mer i dybden på konsekvenser og løsninger enn foredraget for ungdomsskolen.
 
Ønsker du å booke foredrag? Ta kontakt med oss nedenfor!

Book foredrag

1
Tid og sted
2
Kontaktperson
3
Annet
Obligatoriske felter er markert med *
Forespørselen sendes ikke før steg 3 er ferdig utfylt