Tiltakstrekanten

Publisert 28. august 2022 Endret 09. juli 2024

Vær kildekritisk! Teksten er over 1 år gammel, og kan inneholde utdatert statistikk.

For at noe skal brenne, må det være tre ting til stede; varme, oksygen og brennbart materiale. Uten én av disse, oppstår ingen flammer. Disse tre elementene kan visualiseres i branntrekanten, som du kanskje kjenner fra før av.

Klimatiltak er handlinger som gjennomføres for å minske klimagassutslipp. For at et klimatiltak skal kunne gjennomføres, må det i likhet med en brann være tre ting på plass; teknologi, økonomi og politikk.

 

Teknologi

Den teknologiske utviklingen som fulgte den industrielle revolusjonen har bidratt til å skape klimaproblemet. Paradoksalt nok er teknologi også en del av løsningen. Dersom vi skal gjennomføre et klimatiltak, trenger vi nemlig den nødvendige teknologien.

Å kunne fly dit man vil har blitt en kjær vane for mange. Dessverre slipper flytrafikken ut store mengder CO2, og per i dag finnes det ingen klimavennlig erstatning for fossile rutefly.  Videre teknologisk utvikling er derfor nødvendig for å kunne leve bærekraftig og samtidig opprettholde transportvanene våre.

 

Økonomi

Enkelte klimavennlige tiltak har vi allerede teknologien til å kunne gjennomføre, men de brukes ikke så mye som de burde fordi det koster mye penger å iverksette dem. Blant annet vil et kollektivtilbud som er bra og billig få folk til å la bilen stå. Dagens kollektivsystem er dessverre ulønnsomt og avhengig av statlig støtte. Til tross for både politisk vilje og tilgjengelig teknologi hindrer altså pengene oss i å få et bedre kollektivtilbud.

 

Politikk

Det er politikerne som bestemmer hva som skal iverksettes av klimatiltak. Politikerne i Norge er folkevalgte, så befolkningen har innflytelse på politiske valg. Det er altså mulig å gjennomføre politiske endringer, men det er vanskelig dersom man ikke har flertallet av befolkningen bak seg.

Vindkraft på land er en form for fornybar energi som både er økonomisk gunstig og teknologisk tilgjengelig. Derimot fører vindkraftproduksjon til inngrep i omgivelsene som kan påvirke mennesker og miljø, og utbyggingen har derfor blitt hindret av sterk politisk motstand.

 

Tiltakstrekanten

De tre faktorene teknologi, økonomi og politikk er vilkår som må være oppfylt for at klimatiltak skal kunne gjennomføres. Disse kan, i likhet med vilkårene for en brann, samles i en trekant.

 

Tiltakstrekanten

 

Vi har sett på eksempler på tiltak som ikke gjennomføres fordi én av disse delene ikke er på plass. Men det finnes også tiltak som oppfyller alle tre vilkårene og derfor har blitt gjennomført på vellykket vis. Et eksempel på dette er innføring av flere elbiler. Batteriene har takket være teknologisk utvikling blitt så bra at man kan kjøre langt uten å måtte lade, og prisen på dem har sunket drastisk de siste årene. Dette, i kombinasjon med politiske vedtak om reduserte avgifter for elbiler, har gjort at andelen elbiler på norske veier øker. En ambisiøs elbilpolitikk har gjort Norge til det landet i verden med størst andel elbiler på veiene.

 

Kilder

Ekspertgodkjenning: Espen Moe, NTNU

Kampevoll, F. (2019, 1. september).  Kollektivtransporten i storbyene støttes med milliarder. E24. Hentet 27. juli 2022 fra https://e24.no/norsk-oekonomi/i/0nkdaJ/kollektivtransporten-i-storbyene-stoettes-med-milliarder 

Klesty, V. (2022, 6. januar). Electric cars hit 65% of Norway sales as Tesla grabs overall pole. Reuters. Hentet 27. juli 2022 fra https://www.reuters.com/business/autos-transportation/electric-cars-take-two-thirds-norway-car-market-led-by-tesla-2022-01-03/

NTB. (2019, 17. september). Massiv motstand mot vindkraft på land. E24. Hentet 27. juli 2022 fra https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/LAO9r9/massiv-motstand-mot-vindkraft-i-norge

UngEnergi. (2022, 22. juli). Fly for fremtiden. Hentet 28. juli 2022 fra https://ungenergi.no/miljoteknologi/transport/fly-for-fremtiden/Skrevet av

Ida Buttingsrud Stokke

Tidligere redaksjonsmedlem