Kortreist mat

Publisert 03. august 2022 Endret 09. juli 2024

Vær kildekritisk! Teksten er over 1 år gammel, og kan inneholde utdatert statistikk.

Hva er kortreist mat?

Kortreist mat er mat som produseres i nærheten av der det selges. Hva som er kortreist mat vil altså variere etter hvor man bor. For de som bor i Norge, vil kortreist mat være mat som er produsert på jord her i landet, enten det er kjøtt fra kyr som en gang streifet rundt på marken eller korn som har blitt dyrket på den.

Er kortreist mat klimavennlig? 

Det kommer an på hvilken matvare det er snakk om, siden hva slags type mat man spiser har mer å si for klimaet enn hvor maten kommer fra. Det skyldes at transport kun står for en liten del av klimagassutslippet fra mat. Faktisk kan tomater dyrket i Norden om vinteren ha større utslipp enn tomater importert fra Spania, fordi oppvarming av drivhus krever store mengder energi. Hvor mye klimagassutslipp produksjonen fører til kommer imidlertid an på hva slags energikilde som brukes til oppvarming.

 

Når vi prater om hvor stor del av maten vi spiser som er kortreist, snakker vi ofte om hvor selvforsynte vi er. I Norge er selvforsyningsgraden 40%, som betyr at 40% av maten vi spiser er produsert på norsk jord.

 

Kunne vi ha levd kun på kortreist mat? 

I Norge er vi nesten helt selvforsynte med kjøtt, men på grunn av det hardføre klimaet kan vi ikke være selvforsynte med frukt og grønt. Tre prosent av Norges landareal kan brukes til dyrking av mat. Kun én tredel av disse prosentene igjen egnes til å dyrke menneskeføde, på resten lages dyrefôr. Altså kan kun én prosent av Norges areal brukes til å dyrke menneskemat! Det er lite i forhold til mange andre land. Derfor vil ikke nødvendigvis en reduksjon i kjøttproduksjonen føre til at vi blir mer selvforsynte med frukt og grønt.

 

Dersom vi skal la være å importere mat, må vi i så fall klare oss uten matvarer som kaffe og sjokolade, som ikke kan dyrkes her. Hvis vi spiser mer av plantene vi dyrker selv i stedet for å gi dem til dyrene og samtidig spiser samme mengde kjøtt som i dag, kan det dessuten hende at vi må importere dyrefôr fra andre land. Så selv om biffen er kortreist, er det ikke sikkert at fôret den er produsert av er det. Foreløpig er derimot det meste av fôret dyrket i Norge. Så dersom vi minsker kjøttforbruket vårt samtidig som vi spiser mer av norske planter, vil vi ikke kunne trenge å importere mer fôr. Men det meste av jorda det dyrkes fôr på er som nevnt av lav kvalitet og kan kun brukes til å dyrke korn, for det meste bygg. Derfor kan det hende vi må spise mer bygg i framtiden. For eksempel kan man erstatte middagsrisen med byggryn.

 

For å bli mer selvforsynte må vi også benytte oss mer av de ressursene vi har i havet. I norske farvann finnes det mye fisk, som har de fordelene at den er bra for helsa og mer klimavennlig enn kjøtt.

 

Hva er fordelene med kortreist mat?

Selv om et kortreist kosthold ikke nødvendigvis er det mest klimavennlige valget, har kortreist mat andre fordeler. For det første støtter man lokal økonomi og lokale arbeidsplasser. Norge har også generelt god dyrevelferd og strenge retningslinjer for matproduksjon sammenlignet med mange andre land. Når maten produseres i nærheten, er det også enklere å kontrollere at slike regler blir fulgt. At vi er mest mulig selvforsynte vil også gi oss en sikrere tilgang på mat i krisesituasjoner. 

 

I tillegg er det noen matvarer som er mer klimavennlige om de produseres i Norge. Poteter, for eksempel, trenger ikke noe drivhus å dyrkes i, fordi de kan plantes rett i jorda. Derfor vil en kortreist potet være mer klimavennlig enn en langreist. Den norske kua har også et av de laveste klimagassutslippene blant verdens kyr, fordi den brukes til både kjøtt- og melkeproduksjon. Dette kommer på i tillegg til klimagassutslippet fra transport. Derfor er kjøtt fra norske kyr mer klimavennlig enn importert storfekjøtt, selv om storfekjøtt i seg selv ikke er klimavennlig sammenlignet med andre matvarer.

 

Kilder

Amundsen, B. (2020, 29. februar). Kortreist mat betyr lite for klimaet. Forskning.no. Hentet 17. juni 2022 fra https://forskning.no/klima-mat/kortreist-mat-betyr-lite-for-klimaet/1644232

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. (2020, 28.  mai). Kan vi leve av bare kortreist mat i Norge? [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=WFWM-qrFu-o 

Opplysningskontoret for brød og korn. (2021, 25. oktober). Norsk bygg er fremtidens mat. NTB kommunikasjon. Hentet 4. juli 2022 fra https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/norsk-bygg-er-fremtidens-mat?publisherId=89913&releaseId=17918676

 

Opplysningskontoret for Meieriprodukter. (u.å.). Fôringredienser. Hvor stor andel av melkekuas fôr er norskprodusert? Hentet 17. juni 2022 fra https://www.melk.no/Melkekilden/Melkeproduksjon/Foringredienser/Hvor-stor-andel-av-melkekuas-for-er-norskprodusert

 

Risbråthe, M. (2021, 7. januar). Kan vi leve på bare kortreist mat i Norge? Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Hentet 17. juni 2022 fra https://www.nmbu.no/aktuelt/node/40472

 Skrevet av

Ida Buttingsrud Stokke

Tidligere redaksjonsmedlem