Kort om CO2

Publisert 03. oktober 2023

Bilde av to røykpiper som slipper ut CO2-gass.
Illustrasjon: UngEnergi

CO2 kalles karbondioksid, og ved romtemperatur er den en fargeløs gass. Karbondioksid defineres som en klimagass fordi CO2 i atmosfæren holder på varmen fra sollyset, og slik bidrar gassen til å varme opp Jorda. Karbondioksid er den klimagassen som bidrar mest til oppvarming av Jorda, og det er derfor denne gassen har fått så mye fokus i nyheter, forskning og i naturfagundervisningen på skolen.

 

Karbondioksid finnes naturlig både i luft og vann. I karbonets kretsløp slippes karbondioksid ut fra biologisk materiale ut i atmosfæren, og går tilbake til biologisk materiale gjennom fotosyntesen. Planter er avhengige av CO2 for å vokse og det er en av hovedgrunnene til at alt liv på Jorda avhenger av CO2.

Illustrasjon av et CO2-molekyl.
Karbondioksid er et molekyl bestående av et karbonatom (C) og to oksygenatomer (O).

 

Det som har gjort CO2 til en problematisk gass er at vi har store menneskeskapte utslipp av den. Den største kilden til menneskeskapte utslipp av karbondioksid på verdensbasis er forbrenning av fossilt brensel som kull, olje og gass. I Norge kommer de største utslippene av CO2 fra utvinning av olje og gass, industri og veitrafikk. Disse utslippene fører til en ubalanse i det naturlige karbonkretsløpet. På grunn av menneskeskapte utslipp så befinner det seg langt mer karbondioksid i atmosfæren enn naturen klarer å fange og bruke.

 

Det er også verdt å merke seg at det er vanlig å måle utslipp av andre klimagasser (eksempelvis metan og ozon) i CO2-ekvivalenter. Så hvis du leser om totale utslipp målt i CO2-ekvivalenter så er det ikke kun snakk om utslipp av CO2, men også andre klimagasser.

 

Kilder

Haraldsen, Haakon; Pedersen, Bjørn; Nordseth, Trond (2022, 06.april). karbondioksid i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 25. mai 2022 fra https://snl.no/karbondioksid

 

Miljødirektoratet. (2021, 15. november). Utslipp av CO2 i Norge. Hentet 25. mai 2022 fra https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/norske-utslipp-av-klimagasser/co2/

 

Olerud, Kåre; Lahn, Bård (2020, 18. November). CO2-utslipp i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 25. mai 2022 fra https://snl.no/CO2-utslippSkrevet av

UngKlima-redaksjonen

Av ungdom, for ungdom