Hva er NOx?

Publisert 03. oktober 2023

NOx kalles nitrogenoksid. Nitrogenoksid er en fellesbetegnelse for gassmolekylene nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2). Det hender at man inkluderer dinitrogenoksid (N2O), kalt lystgass, i denne fellesbetegnelsen. Det stilles strenge utslippskrav til nitrogenoksid i Norge siden disse gassmolekylene er giftige. 

 

Nitrogenoksid er en kjemisk forbindelse mellom nitrogen og oksygen, og det dannes under forbrenning ved høye temperaturer. I hovedsak så dannes det under forbrenning av drivstoff som olje, diesel, gass og organisk materiale. Eksempelvis så dannes NOx i bilmotorer når drivstoffet forbrennes og nitrogenoksidet blir sluppet ut gjennom eksosrøret i som en del av eksosgassen. Transport, kraft og industri er sektorene med høyest utslipp av nitrogenoksid.

 

Nitrogenoksid er ikke i seg selv definert som en klimagass. Det innebærer at nitrogenoksidgassen ikke holder på varmen fra sollyset. Derimot kan nitrogenoksid reagere med andre gasser og danne bakkenært ozon. Bakkenært ozon er ozon som er dannet nær jordas overflate i troposfæren (troposfæren er den delen av atmosfæren som er nærmest jordas overflate).  Ozon nær bakken regnes som en klimagass siden den, i motsetning til nitrogenoksid, holder på varmen fra sollyset. Slik bidrar den til å øke temperaturen på jorden.

 

Selv om nitrogenoksid ikke er en klimagass så klassifiseres den som en forurensende gass. Årsaken til dette er at det er giftig å puste inn og kan blant annet føre til luftveissykdommer. Nitrogenoksid, spesielt nitrogendioksid, er ansvarlig for smog og den brune skyen som kan dekke større byer og fører til dårlig luftkvalitet. Nitrogenoksid er også den største årsaken til sur nedbør. Sur nedbør kan blant annet føre til forgiftninger hos fisk og andre vannlevende organismer. 

 

Kilder

Aarnes, H. (2021, 12. juli). Bakkenært ozon i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 16. mars 2022 fra https://snl.no/bakken%C3%A6rt_ozon

Benjaminsen, C. (2017, 17. januar). Hva er det egentlig med denne NOx-en?. Sintef. Hentet 16. mars 2022 fra https://www.sintef.no/siste-nytt/2017/hva-er-det-egentlig-med-denne-nox-en/

Nestaas, I., Brænd, T. J., Olerud, K. (2020, 13. mars). Sur nedbør i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 16. mars 2022 fra https://snl.no/sur_nedb%C3%B8r

NOx-fondet. (u.å.). Hva er NOx?. Hentet 16. mars 2022 fra https://www.noxfondet.no/artikler/hva-er-nox/Skrevet av

UngKlima-redaksjonen

Av ungdom, for ungdom