Forsuring av havet

Publisert 03. oktober 2023

70 % av jordas overflate består av hav. Havet er viktig av flere grunner; mange arbeidsplasser avhenger av sjødyr, som også er en viktig del av maten vi spiser. Havet er hjemmet til et stort mangfold av liv, og gjennom fotosyntesen tar undervannsplanter opp CO2. Men hvordan blir havet og livet i det påvirket når mennesker slipper ut CO2 og konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren øker?

Illustrasjon av reaksjonsligninger som viser hvordan havet blir forsurnet når mengden CO2 økes.
Her ser vi to reaksjonsligninger: Den første er når CO2 reagerer med vann. Et av produktene er hydrogenioner. Disse reagerer med karbonat i den andre ligningen. Dette gjør at det blir mindre karbonat i havene. Illustrasjon: UngKlima.

Havet tar opp mellom 20 og 30 prosent av CO2-utslippene våre. Når CO2 reagerer med vann dannes det karbonsyre, som fører til at flere hydrogenioner frigjøres og gjør havet surere. Jo lavere pH-verdien er, desto surere er det. Siden 1980-tallet har pH-verdien i havet sunket med 0,017 - 0,027 pH-enheter i tiåret. Med andre ord har havet blitt 5% surere hvert tiår. Ettersom sjøvann er basisk med pH 8,1, betyr ikke havforsuring at havet blir surt, men at det blir surere enn det opprinnelig var. Da må artene som lever i havet tilpasse seg et nytt miljø, og det kan være problematisk.

 

I havet finnes det et salt som kalles karbonat, som er nødvendig for organismene i havet som danner skall eller skjelett av kalk. Som nevnt tidligere, frigjøres flere hydrogenioner når CO2 reagerer med vann. Disse ionene reagerer med karbonat, som gjør at mindre karbonat er tilgjengelig for organismene som trenger det. Da får ikke organismene bygget seg opp så mye som de trenger. 

Illustrasjon viser en mettet og en umettet løsning med saltvann.
Dersom det er for mye salt i vannet er det vanskelig å røre det ut. Med andre ord er løsningen overmettet. Illustrasjon: UngKlima.

Når det er mindre karbonat i havet, vil igjen mer karbonat reagere med hydrogenioner. Det skjer av samme grunn som at det er lett å røre ut litt salt i et glass med vann. Hvis man bare skal røre ut litt salt er det som regel enkelt, fordi vannet er undermettet. Tilsetter man mye mer salt blir vannet overmettet, og det blir vanskelig å røre ut saltet. Ideelt sett er havet overmettet av karbonat. Men når havet blir surere blir det undermettet, og da går kalkskallene i oppløsning, slik saltet i den første saltlaken løste seg opp.

 

I verste fall kan dette bidra til at arter dør ut. Blant andre er planteplankton og dyreplankton med skall av kalk spesielt utsatt, men flere arter blir påvirket. Plankton er som regel det første leddet i en næringskjede. Hvis det blir færre av dem, vil det gå ut over dyr som er høyere opp i næringskjeden, som da ikke får nok mat. Når havets næringskjeder endres, reduserer det menneskenes mulighet til å drive havbruk og spise sjømat.

Illustrasjon av en del av havets matkjede.
Slik kan en næringskjede se ut. I dette tilfellet er planteplankton det første leddet. Dersom det blir færre av dem, får de neste leddene mindre å spise. Her er mennesker det siste leddet. Illustrasjon: UngKlima.

Ofte er det flere faktorer som fører til at arter dør ut. For eksempel trues korallrevene av havforsuringen fordi de har skjelett av kalk. Men dersom de dør ut er det ikke havforsuringen alene som er årsaken. Korallrevene trues også av faktorer som forurensning og at havet blir varmere.

 

Kort fortalt er de menneskelige CO2-utslippene med på å true en del av livet i havet. Når CO2 reagerer med vann, blir vannet surere, og saltet karbonat blir mindre tilgjengelig. Dette gjør at dyr og planter med skall av kalk blir skjøre og dør, og påvirker dyrene som er høyere opp i næringskjedene. Et av dem er mennesker; dersom havet blir mye surere reduserer det vår mulighet til å spise sjømat.

 

Kilder

Bjerknessenteret (2019, 25. september). Havforsuring. UiB. Hentet fra: https://bjerknes.uib.no/artikler/faktasider/havforsuring 

IPCC, 2019: Technical Summary [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, V. Masson-Delmotte, P. Zhai, E. Poloczanska, K. Mintenbeck, M. Tignor, A. Alegría, M. Nicolai, A. Okem, J. Petzold, B. Rama, N.M. Weyer (eds.)]. In: IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate [H.- O. Pörtner, D.C. Roberts, V. Masson-Delmotte, P. Zhai, M. Tignor, E. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Nicolai, A. Okem, J. Petzold, B. Rama, N.M. Weyer (eds.)]. In press. Hentet 08.06.2022 fra: https://www.ipcc.ch/srocc/chapter/technical-summary/

Lauvset, S. (2021, 27. april). havforsuring. SNL. Hentet fra: https://snl.no/havforsuring 

Miljødirektoratet. (2022, 6. april). Forsuring av havet. Miljøstatus. Hentet fra: https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/hav-og-kyst/forsuring-av-havet/ 

Miljødirektoratet. (2021, 1. september). Klimaendringer og havet. Miljøstatus. Hentet fra: https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/globale-klimaendringer/klimaendringer-og-havet/

Ursin, L, Olsen, A. (2020, 31. mars). Slik gjør CO2 havet surere. Energi og klima. Hentet fra: https://energiogklima.no/to-grader/innsikt/slik-gjor-co2-havet-surere/ 

Viberg, K. (2020, 7. desember). korallbleking. SNL. Hentet fra: https://snl.no/korallbleking 

WWF. (uten dato). HAVET. WWF. Hentet 07.06.2022 fra: https://www.wwf.no/dyr-og-natur/hav-og-fiske/havetSkrevet av

Anahita Koushan

Studerer Industriell design ved NTNU